ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟอร์มวัฒนา เวอร์ชัน Odoo 11.0

Information about the ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟอร์มวัฒนา instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

CRM
Leads, Opportunities, Activities
การสนทนา
Discussions, Mailing Lists, News
Website Builder
Build Your Enterprise Website
eCommerce
Sell Your Products Online
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
ปฏิทิน
Personal & Shared Calendar